הוראות הפעלה ואחריות

מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב - איך זה עובד?
מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב - איך זה עובד? (מובייל)

לחצו על המוצר להוראות הפעלה

אחריות

 1. כללי
  • האחריות הינה למוצר עצמו בלבד, קרי, הכרית החכמה של TOPOCARE, כפי שצוין בתקנון, באפליקציה ובהוראות ההפעלה.
  • האחריות אינה כוללת תוצאה של אי תקינות טכנית כלשהיא אשר ככלל אינה יכולה להישלל לחלוטין בכל מוצר טכני ואלקטרוני.
  • יובהר ויודגש כי האחריות למוצר אינה מהווה, בשום מקרה, תחליף לאחריות המלאה והבלעדית שלך (או של מטפל או גורם אחר) לבדוק ולוודא שהילד לא הושאר במושב הרכב, כמפורט בתקנון האתר ובאפליקציה.
  • קרא את תנאי אחריות המוצר בקפידה טרם השימוש במוצר, שכן הם מהווים תנאי לשימוש במוצר.
 2. תקופת האחריות:

אחריות המוצר תהיה בתוקף לתקופה בת 12 חודשים החל מיום הרכישה. האחריות תקפה בהצגת חשבונית ו/או קבלה הן בנקודת הרכישה והן בפניה ליבואן – טופוקר בע"מ (״החברה״), באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה.

 1. תנאי קבלת האחריות:
  • אחריות למוצר עצמו, הכרית החכמה של TOPOCARE, תינתן בכפוף לתנאים הבאים:
   • הקלקול במוצר לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מכוונים של הלקוח ו/או של צד שלישי מטעמו;
   • הקלקול במוצר לא נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלניים של הלקוח ו/או צד שלישי מטעמו, לרבות: בשל הפעלה שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או בשל תחזוקה לא הולמת ו/או שלא באופני שימוש רגילים ו/או בשל התקנת המוצר שלא על-פי הוראות ההתקנה;
   • תקלה כלשהי עקב עדכון גרסת IOS או אנדרואיד או שימוש בגרסה שאינה תואמת למוצר ו/או עקב עדכון ו/או שחרור גרסאות חדשות או עתידיות שהמוצר לא תומך בהן;
   • הקלקול במוצר לא נגרם כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן;
   • במוצר לא בוצעו ניסיונות לתיקונים ו/או פעולות אחרות שלא על ידי גורם מטעם החברה לשם ביצוע תיקון ו/או ניסיון תיקון, לרבות פתיחת המוצר;
   • התקלה נגרמה בטרם רכש הלקוח את המוצר;
   • במוצר נעשה שימוש לצרכים אישיים בלבד של הצרכן ולא נעשה במוצר שימוש לצרכים שאינו מיועד להם.
  • כמו כן, החברה לא תהא אחראית לנזקים הבאים:
   • להפסדים ונזקים תוצאתיים ו/או עקיפים אשר עלולים להיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעולת המוצר ו/או אי פעולת המוצר ו/או עקב קלקול בו;
   • על האביזר הנישא (BABY ALERT) לא תחול אחריות והוא ינתן כתוסף מתנה.
   • סוללת המוצר אינה כלולה באחריות, כיוון שהיא מתכלה ויש להחליפה מעת לעת כנדרש. במידת הצורך, החברה רשאית להחליט אם לתקן או להחליף את מוצר;
   • האחריות לא תחול במקרה של נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש לא נכון, בלאי או מאירועי נזק בשוגג.

לפניה  במייל  :

 [email protected]

אפליקצית BABISIT

זמינה גם ב-Appstore
ו-Google play

צרו איתנו קשר!

יש לכם שאלה? השאירו הודעה ונחזור בהקדם עם כל הפרטים.